haileybaldwin

Regulamin

 

रेगुलमिन स्केलेपु इंटरनेटोवेगो

मिकासास्पोर्ट.ईयू

ठीक है m.in. ज़साडी ज़ाविएरानिया उमो स्प्र्ज़ेडालि पोपरेज़ स्केलेप, ज़वाइराजेसी नज्वाज़्नीजेज़ इंफॉर्मैकजे ओ स्प्रज़ेडॉसी, स्केलेपी ओराज़ या प्रवाच कोन्सुमेंटा।

स्पाइस ट्रेŚसीआई
1डेफिनिकजे
2संपर्क ज़ी Sprzeawcą
3व्यमोगी टेक्निक्ज़ने
4ज़कुपी डब्ल्यू स्केलेपी
5पटनोśसी
6रियलिज़ाजा ज़ामोविएनिया
7प्रावो ओडस्टेपिनिया ओड उमोवी
8वायजटकी ओड प्रावा ओडस्टिपिएनिया ओड उमोव्य
9रेक्लामैकजे
10डेन ओसोबोवे
§ 1 1ज़स्त्रज़ेनिया
12Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
ज़ैंज़निक एनआर 1:वज़ोर फॉर्मूलरज़ा ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी


§ 1 परिभाषा

डीनी रोबोज़े- dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy।
कोंटो- uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa wiadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto।
कॉन्सुमेंट- कॉन्सुमेंट w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego।
कुपुजूसी- każdy podmiot Kupujący w Sklepie।
Regulamin-निनिजेस्ज़ी रेगुलमिन।
स्क्लेप- इंटरनेट के माध्यम से मिकासास्पोर्ट.ईयू प्रोवाडज़ोनी प्रेज़ेज़ स्प्रेज़डॉसी पॉड एड्रेस।
स्प्रज़ेडॉका - PIOTR LENART, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LENART PIOTR PETROPOLIS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6252053246, nr REGON 241672023, ul. मालोब्द्ज़्का 104, 42-500 बेडज़िन।

§ 2 कोंटक ज़ी SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: उल। मालोब्द्ज़का 104, 42-500 बेड्ज़िन
 2. पता ई-मेल: biuro@petropolis.com.pl
 3. टेलीफोन: +48 600 642 799

3 व्यमोगी तकनीक

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • प्रेजेग्लडार्का इंटरनेटोवा ऑब्सलुगुजका जावास्क्रिप्ट ओराज़ प्लिकी कुकीज़।
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust। 1, निजबदने जेस्ट एक्टीवने कोंटो ई-मेल।

§ 4 ज़ाकुपी डब्ल्यू स्केलेपी

 1. सेनी टुवारोव विडोज़ने डब्ल्यू स्केलेपी से कोकोविटीमी सेनेमी ज़ा तोवर, डब्ल्यू टायम ज़वीराज़ी पोडटेक वैट।
 2. स्प्रजेडाव्का ज़्वराका उवाग, e ना całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy.
 3. वायब्रानी डो कुपिएनिया टोवार नालेसी डोडां डो कोस्ज़ीका डब्ल्यू स्केलेपी।
 4. नास्तिप्नी कुपुजसी वाईबिएरा ज़ दोस्तेपनिच डब्ल्यू स्केलेपी: स्पोसॉब दोस्तोवी तोवारू ओराज़ मेटोड प्लाटनोस्सी ज़ा ज़ामोविएनी, ए टेक पोडाजे डेन निज़बेडने डो ज़ेरेलिज़ोवानिया ज़्लोलोनगो ज़मोविएनिया।
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego trści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego।
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą।
 7. स्प्राज़ेडाव्का प्रेज़केले कोन्सुमेंटोवी पॉटविएरडज़ेनी ज़ावार्सिया उमोवी स्प्र्ज़ेडैलि ना ट्र्वाल्यम नोज़्निकु नजपोज़्निज डब्ल्यू मोमेन्सी डोस्टारज़ेनिया टोवारू।
 8. कुपुजसी मोज़े ज़ारेजेस्ट्रोवाć सिę डब्ल्यू स्केलेपी टी.जे. ज़ालोज़ीय डब्ल्यू निम कोंटो लब डोकोनीवाल ज़कुपोव बेज़ रेजेस्ट्राकजी पोपरेज़ पोडवानी स्वोइच डैनिच प्रेज़ी काल्दिम इवेंटुअलनिम ज़ामोविएनिउ।

5 ATNOŚCI

 1. ज़ा ज़्लोलोन ज़ामोविएनी मोना ज़ापलासी, w zależności od वायबोरु कुपुजेसेगो:
  1. Zwykłym przelewem और rachunek Bankowy Sprzedawcy।
  2. ज़ा पोमोकी कार्टी पॅटनिकेज़:
   • वीसा
   • वीसा इलेक्ट्रॉन
   • मास्टर कार्ड
   • मास्टरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक
   • कलाकार
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal
  4. Poprzez płatności ऑनलाइन - Płatności Shoper
  5. ज़ा पोब्रानीम, टी.जे. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  6. कार्त लब गोटोवकी डब्ल्यू मोमेन्सी ओडबियोरू ओसोबिस्टेगो टोवारू।
 2. Podmiotem wiadczącym obsługę płatności ऑनलाइन मज़ा ब्लू मीडिया एसए
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w टर्मिनी 7 dni roboczych od złożenia zamówienia।
 4. स्प्राज़ेडाव्का इनफॉर्मुजे, e w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia।
 5. कुपुजसी डोकोनुजिक ज़कुपोव डब्ल्यू स्केलेपी एकसेप्टुजे स्टोसोवानी फक्टुर इलेक्ट्रोनिकज़्निच प्रेज़ेज़ स्प्रज़ेडावसी। कुपुजूसी मा प्रावो वायकोफ़ा, स्वोजो एक्सेप्टैकजी।


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad।
 2. टर्मिन रियलिज़ैकजी ज़ामोविएनिया वस्काज़नी जेस्ट डब्ल्यू स्केलेपी।
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność kartą lub płatność natychmiastową czas realizacji zamówienia jest liczony od speedu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o rożnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w टर्मिनी właściwym dla towaru o najdłuższym।
 6. पेस्टवा, और टेरिटोरियम केटोरीच रियलिज़ोवाना जेस्ट दोस्ताना:
  • रेज़ेक्स्पोपोलिटा पोल्स्का
  • विल्का ब्रिटानिया
  • आवास
  • चेकी
  • स्लोवाक्जा
  • लिट्वा
  • कोतवा
  • एस्तोनिया
  • हिज़्पैनिया
  • फ़्रैंकजा
  • वोच्यो
  • वेग्री
  • स्वेकजा
  • पुर्तगालिया
  • स्लोवेनिया
  • रुमुनिया
  • माल्टा
  • लक्ज़मबर्ग
  • आयरलैंड
  • हॉलैंडिया
  • ग्रीकजा
  • फिनलैंडिया
  • दानिया
  • साइप्रस
  • चोरवाक्जा
  • बुगारिया
  • बेल्जियम
  • ऑस्ट्रिया
 7. टोवेरी ज़ाकुपियोन डब्ल्यू स्केलेपी डोस्टारज़ने से डब्ल्यू ज़ेलेनोśसी ओड तेगो जकी मेटोड, डोस्टावी वाईब्रा, कुपुजेसी:
  1. ज़ा pośrednictwem फर्म कुरियर्सकीजे
  2. ज़ा pośrednictwem Poczty Polskiej
 8. कुपुजसी मोसे ओडेब्राć टूवार ओसोबिसी डब्ल्यू सीडज़िबी फर्मी डब्ल्यू गॉडज़िनाच जेज ओटवारसिया।
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotoy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, aw przypadku gdy Sprzedawca wskazał टर्मिन वाईस टर्मिनी के साथ।


§ 7 प्रावो ओडस्टेपियनिया ओडी उमोवी

 1. कोंसुमेंट, केटोरी ज़वारł उमोव और ओडलेग्लोść लब उमोव पोज़ा लोकेलेम प्रेज़ेडसिęबियोरस्टवा, मा प्रावो ओडस्टेपिć ओड नीज, ज़ ज़ास्त्रज़ेज़ेनिएम § 8 रेगुलमिनु, बेज़ पोडानिया जकीजेकोल्विक डब्ल्यू टर्मिनी 14 डी।
 2. टर्मिन डू ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी वाईगासा पो अप्लीविए 14 डीएनआई ओड डीनिया:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru।
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. कॉन्सुमेंट मोज़े स्कोर्ज़ीस्टाज़ ज़ेड वोरू फॉर्मूलरज़ा ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी umieszczonego ना कोस्कु रेगुलमिनु, जेडनाक नी जेस्ट टू ओबोविज़्कोवे।
 5. अबी ज़ाचोवाल टर्मिन डू ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी विस्टार्ज़ी, से कॉन्सुमेंट वायल इनफॉर्मैकजे डॉटीक्जेसी वायकोनानिया प्रिज़िस्लुगुजेसेगो म्यू प्रावा ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी प्रेज्ड अपływem टर्मिनु डो ओडस्ट।

  SKUTKI ODSTPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy।
 7. ज़्दमी।
 8. स्प्राज़ेडावका मोज़े वस्त्र्ज़िमाć सिę ज़े ज़्वोटेम प्लाटनोśसी दो कज़ासु ओट्र्ज़िमनिया तोवारू लब दो कज़ासु दोस्तज़ेनिया म्यू डोवोडु जेगो ओडेस्लानिया, डब्ल्यू ज़ेलनोśसी ओड तेगो, केटोरे ज़दर्ज़नी नास्त्पी वज़ेś।
 9. स्प्रेज़डॉका प्रोसी या ज़्व्रैकेनी तोवारू ना एड्रेस: ​​उल। मालोब्द्ज़्का 104, 42-500 बेड्ज़िन निज़व्लोक्ज़नी, aw każdym razie nie poźniej niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzeday। टर्मिन जेस्ट zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. कॉन्सुमेंट पोनोसी बेज़पोśरेड्नी कोस्ज़्टी ज़्वोटू तोवारू।
 11. कॉन्सुमेंट ओडपोवियाडा टायल्को ज़ा ज़मनीजेज़नी वार्टोśसी टोवारु विनिकाजेसी ज़ कोरज़िस्तानिया ज़ नीगो डब्ल्यू स्पोसोब इनी निस बायलो टू कोनीज़ने डो स्विएरडजेनिया चरकटेरु, सेच आई फंककजोनोवानिया टोवारु।
 12. जैली टावर ज़ी वज़्ग्लडु ना स्वोज़ चरकटर नी मोज़े ज़ोस्टाć ओडेस्लानी डब्ल्यू ज़्विक्िम ट्रिबी पॉज़्ट, कॉन्सुमेंट रौनीż बेड्ज़ी मुसियाł पोनीść बेज़पोśरेड्नी कोस्ज़्टी ज़्वोटू टोवरो। O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia।
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu rodków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek Bankowy przypisany do karty katniczej.


§ 8 व्यजित्की ओडी प्रावा ओडस्टीपियनिया ओडी उमोवी

 1. प्रावो ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी ज़वार्टेज ना ओडलेग्लॉज नी प्रिज़िस्लुगुजे कोन्सुमेंटोवी डब्ल्यू ओडनिसिएनिउ डो उमोवी:
  1. W której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb।
  2. W której przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsusiu lub mająca krótki टर्मिन przydatności do użycia।
  3. ज़ॉव्ज़ प्रेज़ेडमियोटेम ज़्विएड्ज़ेनिया जेस्ट रेज़ेक डोस्टारज़ाना डब्ल्यू ज़ापिएक्ज़ęतोवनीम ओपकोवानिउ, केटोरेज पो ओटवार्सियू ओपकोवानिया नी मोज़्ना ज़्व्रोसि ज़े वज़्ग्लडु ना ओक्रोन्ज़ ज़्ड्रोविया लब ज़्जेनीव।
  4. W której przedmiotem wiadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami।
  5. W której przedmiotem wiadczenia s, nagrania dźwiękowe lub wizualne albo Programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. ओ दोस्त्ज़ैनी डिज़िएनिकोव, पीरियोडिकको लब सीज़ासोपिज़्म, ज़ वाईज्टकीम उमोवी या प्रीन्यूमेरेट।
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i ktore mogą wystąpić przed upływem terminu do odstowym.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku matterialnym, jeżeli spelenianie świadczenia rozpoczęlo się za wyrayn odunuy odily odirauma odiwaia odiwama odiwamia odiwamia odiwama odive odive odive odive odimai odima odimai odima odima odiwama odiwama odiwama odiwama odiwama odiwami


9 रेकलामजे

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w कोडेक्सी cywilnym rękojmi lub gwarncji, o ile gwarncja zustała।
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w टर्मिनच określonych w कोडेक्सी cywilnym:
  1. ज़ाओज़ी ओविआड्ज़ज़ीनी ओ ओब्निसेनिउ सेनी
  2. प्रेज़ी वाडज़ी इस्तोत्नेज - ज़्लॉज़ी ओज़विआड्ज़ेंनी ओ ओडस्टेपिएनिउ ओड उमोवी
  3. dać wymiany rzeczy na volną od wad
  4. dać usunięcia wady
 3. स्प्रेडवाका प्रोसी या स्क्लेडानी रेक्लामैकजी और पॉडस्टावी रिकॉजमी और एड्रेस पॉज़टोवी लब इलेक्ट्रॉनिक wskazany w 2 रेगुलमिनु।
 4. इस तरह से ठीक है, इसे और अधिक पढ़ें. मालोब्द्ज़्का 104, 42-500 बेडज़िन।
 5. जेस्लि ना तोवर ज़ोस्तना उज़्ज़िएलोना डोडतकोवो ग्वारन्जा, इंफॉर्मैकजा ओ निज, ए टेक ओ जेज वारुनकच, जेस्ट दोस्त्पना डब्ल्यू ओपिसि प्रोडक्ट डब्ल्यू स्केलेपी।
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w Terminie do 14 dni।

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in। जेड:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki इंस्पेक्टरेट Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację। Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. इस मामले में निरीक्षण करें: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595।
  2. पोमोसी व्लासीवेगो टेरेनोवो स्टेगो पोलुबोनेगो स्यूडु कोन्सुमेनकीगो डज़ियालाजेसेगो प्रेज़ी वोजेवोडज़किम इंस्पेक्टोरेसी इंस्पेकजी हैंडलोवेज, डो केटोरेगो नेलेज़ी ज़्लॉज़ीज़ विनिओसेक ओ रॉज़्ज़ेड Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. व्यकाज़ sądów dostępny जेस्ट पॉड एड्रेस: ​​https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596।
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. इंटरनेटोवेज प्लेटफॉर्मी ओडीआर दोस्त पॉड एड्रेस: ​​http://ec.europa.eu/consumers/odr/।


10 डेन ओसोबोवे

 1. प्रशासक डेन्च osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca।
 2. डेन ओसोबोवे कुपुजसेगो प्रेज़ेटवार्ज़ने से ना पॉडस्टावी उमोवी आईव सेलू जेज रियलिज़ैकजी, ज़गोडनी ज़ ज़ासदामी ओकेरेस्लोनिमी डब्ल्यू ओगोल्निम रोज़पोर्ज़्ज़डज़ेनिउ पारलामेंटु यूरोपज्स्कीगो आई राडी (ईयू)। Szczegółowe infoacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie।


11 ज़स्त्रज़ेŻएनिया

 1. ज़काज़ने जेस्ट दोस्तकज़ानी प्रेज़्ज़ कुपुजेसेगो ट्रेज़सी या चरकटेर्ज़ बेज़प्रॉनिम।
 2. कादोराज़ोवो स्काडाने डब्ल्यू स्केलेपी ज़ामोविएनी स्टैनोवी ओड्रबनी उमोउ स्प्रेज़ेडै और वाईमागा ओसोब्नेज एकसेप्टैकजी रेगुलमिनु। उमोवा ज़वीराना जेस्ट ना कज़ास इव सेलु रियलिज़ैकजी ज़ामोविएनिया।
 3. उमोवी ज़वाइराने और पॉडस्टावी निनिएजेस्जेगो रेगुलमिनु ज़वाइराने są w języku polskim।
 4. adne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w adnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

12 POSTANOWINIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. प्रावो ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी ज़वर्टेज ना ओडलेग्लॉज नी प्रिज़िस्लुगुजे पोडमियोटोवी इननेमु नी कॉन्सुमेंट।
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w Stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego।
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w Stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu।
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy।Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór फॉर्म्युलार्ज़ा odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(फॉर्मूलरज़ टेन नेले वाइपनिć आई ओडेस्लैन टायल्को डब्ल्यू प्रिज़ीपाडकु च्चि ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी)

लेनार्ट पियोट्र पेट्रोपोलिस
उल. मालोब्द्ज़का 104, 42-500 बेडज़िन ई-मेल पते: biuro@petropolis.com.pl

- जा ......................................... ......................... निनिएज्ज़िम इंफॉर्मुजुओ ओ मोइम ओडस्टेपिएनिउ ओड उमोवी स्प्रजेडालि नास्तुपुजसीच रेजेजी:

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… .....................................................

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… .....................................................

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ...................................................

- डेटा ओबियोरू ............................................... ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… .

- इमीę और नाज़्विस्को कोन्सुमेंटा(ów) …………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ......

- एड्रेस कोंसुमेंटा (ów) ...................................... ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ....


……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ...................................................

……………………………………… ……………………………
पोडपिस कोन्सुमेंटा
(टाइल्को जेसेली फॉर्मूलरज जेस्ट प्रेजेसीłएनी डब्ल्यू वेर्सजी पपीरोवेज)


जानकारी ............................................

(*) नीपोट्रज़ेबने स्क्रेस्लिक।

 


रेगुलमिन कोंटा

रेगुलमिन कोंटा और स्केलेपी मिकासास्पोर्ट.ईयू

 

स्पाइस ट्रेŚसीआई
1डेफिनिकजे
2संपर्क ज़ी Sprzeawcą
3व्यमोगी टेक्निक्ज़ने
4कोंटो
5रेक्लामैकजे
6डेन ओसोबोवे
7ज़स्त्रज़ेनिया

 

§ 1 परिभाषा

कोंटो– uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto।
कुपुजूसी- każdy podmiot Kupujący w Sklepie।
स्क्लेप- sklep internetowy MikasaSport.EU prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
स्प्रज़ेडॉका - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LENART PIOTR PETROPOLIS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6252053246, nr REGON 241672023, ul. मालोब्द्ज़्का 104, 42-500 बेडज़िन।


§ 2 कोंटक ज़ी SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: उल। मालोब्द्ज़का 104, 42-500 बेड्ज़िन
 2. पता ई-मेल: biuro@petropolis.com.pl
 3. टेलीफोन: +48 600 642 799


3 व्यमोगी तकनीक

 1. Dla prawidłowego funkcjonovania i założenia Konta potrzebne jest:
  • एक्टीवने कोंटो ई-मेल
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • प्रिज़ग्लąडार्का इंटरनेटोवा obsługująca जावास्क्रिप्ट और प्लिकी कुकीज़


4 कोंटो

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. कोंटो डेजे कुपुजेसेमु डोडाटकोवे मोस्लिवोśसी, टाकी जैक: प्रिजग्लडैनी हिस्टोरि ज़ामोविएज़ ज़्लोलोनिच प्रेज़ेज़ कुपुजेसेगो डब्ल्यू स्केलेपी, स्प्रेडजेनी स्टेटसु ज़ामोविनिया सीज़ी समोद्ज़िएलना एड कुपुजसेगो।
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić स्टोसॉनी फ़ॉर्मुलरज़ w Sklepie।
 4. डब्ल्यू मोमेन्सी ज़ालोज़ेनिया कोंटा ज़वाइराना जेस्ट और नीओक्रेस्लोनी पोमिęडज़ी कुपुजसीम ए स्प्र्ज़ेडावसी उमोवा डब्ल्यू ज़ाक्रेसी प्रोवाडजेनिया कोंटा और ज़ासदाच wskazanych डब्ल्यू रेगुलामिनी।
 5. कुपुजसी मोज़े बेज़ पोनोस्ज़ेनिया जकिचकोलविएक कोस्ज़्तो व काल्दिम कज़ासी ज़ेरेज़ीग्नोवाल ज़ कोंटा।
 6. डब्ल्यू सेलु डोकोनानिया रेज़ीग्नैकजी ज़ कोंटा नेले वेस्ला, स्वोज रेज़ीग्नैकजे डो स्प्रेज़ेडॉसी और एड्रेस ई-मेल: biuro@petropolis.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie कोंटा ओराज़ेन rozwią।


5 रेकलामजे

 1. रिक्लैमैक्जे dotyczące funkcjonovania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@petropolis.com.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w Terminie do 14 dni।

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in। जेड:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki इंस्पेक्टरेट Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację। Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. इस मामले में निरीक्षण करें: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595।
  2. पोमोसी व्लासीवेगो टेरेनोवो स्टेगो पोलुबोनेगो स्यूडु कोन्सुमेनकीगो डज़ियालाजेसेगो प्रेज़ी वोजेवोडज़किम इंस्पेक्टोरेसी इंस्पेकजी हैंडलोवेज, डो केटोरेगो नेलेज़ी ज़्लॉज़ीज़ विनिओसेक ओ रॉज़्ज़ेड Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. व्यकाज़ sądów dostępny जेस्ट पॉड एड्रेस: ​​https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596।
  3. इंटरनेटोवेज प्लेटफॉर्मी ओडीआर दोस्त पॉड एड्रेस: ​​http://ec.europa.eu/consumers/odr/।


6 डेन ओसोबोवे

 1. प्रशासक डेन्च osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca।
 2. डेन ओसोबोवे कुपुजसेगो प्रेज़ेटवार्ज़ने से ना पॉडस्टावी उमोवी आईव सेलू जेज रियलिज़ैकजी, ज़गोडनी ज़ ज़ासदामी ओकेरेस्लोनिमी डब्ल्यू ओगोल्निम रोज़पोर्ज़्ज़डज़ेनिउ पारलामेंटु यूरोपज्स्कीगो आई राडी (ईयू)। Szczegółowe infoacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie।


7 ज़स्त्रज़ेŻएनिया

 1. ज़काज़ने जेस्ट दोस्तकज़ानी प्रेज़्ज़ कुपुजेसेगो ट्रेज़सी या चरकटेर्ज़ बेज़प्रॉनिम।
 2. उमोवा डब्ल्यू ज़करेसी प्रोवाडज़ेनिया कोंटा ज़वाइराना जेस्ट डब्ल्यू जेज़ीकु पोलस्किम।
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, या których mowa w ust। 4, स्प्रजेडाव्का मा प्रावो दो ज़्मियानी निनिएजेस्जेगो रेगुलमिनु कोंटा।
 4. वेल्निमी प्रिज़िनामी, या केटोरीच मोवा व यूस्ट। 3 एसą:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. पोपरावा बेज़पीज़ेńस्त्वा wiadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności कोंटा wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. कुपुजसी ज़ोस्टैनी पॉइनफॉर्मोनी ओ प्लानोनेज ज़्मियानी रेगुलमिनु कोंटा को नाजमनीज ना 7 डीनी प्रेज़ेड wprowadzeniem zmiany w ycie za pośrednictwem wiadomości ई-मेल wysłanej na przypisany do Konta adres।
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@petropolis.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie danie।
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w ycie przyjmuje się, e akceptuje ją, co nie stanowi żadnez przeszkody do rozwi.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy।
 9. adne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w adnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
रेगुलमिन न्यूज़लेटर

स्केलेपु मिकासास्पोर्ट.ईयू

§ 1 परिभाषा

समाचार पत्रिका- नीओडप्लाटनी wiadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od उस्लुगोडावसी ड्रोग्ज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्ज़न uprzednio zamówione, wtyach wiadomości wiadomości ।
स्क्लेप– sklep internetowy MikasaSport.EU prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
उसुगोडाव्का - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LENART PIOTR PETROPOLIS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6252053246, nr REGON 241672023, ul. मालोब्द्ज़्का 104, 42-500 बेडज़िन।
Usługobiorca- każdy podmiot korzystający z usługi न्यूज़लैटर।

§ 2 न्यूज़लेटर

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi न्यूज़लैटर।
 2. Dla skorzystania z usługi न्यूज़लैटर niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą जावास्क्रिप्ट oraz pliki कुकीज़, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto ई-मेल।
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera।
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie स्वोज एड्रेस ई-मेल, और अधिक न्यूज़लेटर के साथ। नेस्टपनी, और पॉडनी डब्ल्यू पियरवज़ाइम क्रोकू एड्रेस ई-मेल, उस्लुगोडाव्का वाईल यूसलुगोबायोरसी वायडोमोज वेरीफिकुजिक एड्रेस ई-मेल, डब्ल्यू कोटरेज ज़्नज्डज़ी और लिंक डो पोटविएरडजेनिया प्रेज़्ज़ यूस यूस्यूगोबियोरसी। पो पो पोटविएरडजेनिउ प्रेज़ उस्लुगोबिओरसी वोली ज़ापिसानिया सी डू न्यूज़लेटर ज़ोस्ताजे ज़वार्टा उमोवा ओ स्विआड्ज़ेंनी उस्लुगी, एक उस्लुगोडाव्का रोज़पोक्ज़नी जेज स्वियाड्ज़ेंनी ना रेज़ेज़ उसुगोबिओर्सी।
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się infoacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust। 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:biuro@petropolis.com.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem zakreugi uowi w.

3 रेक्लामैकजे

 1. इस्लुगोडावसी और पते ई-मेल:biuro@petropolis.com.pl.
 2. उस्लुगोडावका उस्टोसुंकुजे सिę डो रिक्लामैकजी डब्ल्यू टर्मिनी 14 डीएनआई ओड ओट्र्ज़िमनिया ज़्ग्लोस्ज़ेनिया रिक्लेमेसीजेनेगो।


4 डेन ओसोबोवे

 1. प्रशासक डैनीच osobowych przekazanych przez Uslugobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. डेन ओसोबोवे उस्लुगोबायोरसी प्रेज़ेटवार्ज़ने से ना पॉडस्टावी उमोवी आईव सेलू जेज रियलिज़ैकजी, ज़गोडनी ज़ ज़ासदामी ओकेरेस्लोनीमी डब्ल्यू ओगोल्निम रोज़पोर्ज़्ज़िडज़ेनिउ पारलामेंटु यूरोपज्स्कीगो आई राडी (यूरोप) आरओ आई रेडी (यूरो)। Szczegółowe infoacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie।

5 पोस्टानोविएनिया कोल्कोवे

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. जाको वानą प्रिज़ीज़िनę रोज़ुमी सिę कोनीक्ज़्नोść ज़मियानी रेगुलमिनु स्पोवोडोवानą मॉडर्निज़ैकजे उसलुगी न्यूज़लैटर लुब ज़मियांą प्रेज़ेपिसो प्रावा, मैजिक wpływ ना wiadczenie uslugi przec Us।
 2. इनफॉर्मैक्जा ओ प्लानोवनेज ज़मियानी रेगुलमिनु ज़ोस्टैनी विज़ना और एडरेस ई-मेल उसुगोबायोरसी पॉडनी डब्ल्यू मोमेन्सी ज़ापिसिवानिया एसआई डू न्यूज़लेटर को नजमनीज ना 7 डीनी प्रेज़ेड wprowadzeniem zmian w życie।
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, e akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać infoację o tym na adres ई-मेल Usługodawcy:biuro@petropolis.com.pl, सह बेड्ज़ी स्कुटकोवा, रोज़विज़ानिएम उमोवी ओ wiadczenie usługi z chwilą wejścia w ycie planowanych zmian।
 5. ज़काज़ने जेस्ट दोस्तकज़ानी प्रेज़ेज़ उसलुगोबिओरसी ट्रेज़सी या चरकटेर्ज़ बेज़प्रॉनिम।

 

दो गोरीयू
स्कलेप जेस्ट डब्ल्यू ट्रिबी पॉडग्लडु
Pokaż pełną versję strony
इंटरनेट प्रेमी Shoper.pl