sattalive

मुद्रा चुनें:
राजनीति

 

Polityka prywatności Sklepu MikasaSport.EU

("स्कलेप")

ड्रोगी उस्तकोनिकु!

डबामी ओ टूजे प्रिवाटनोस आई चसेमी, अबी डब्ल्यू कज़ासी कोरज़िस्तानिया ज़ नास्ज़िच उस्लुग सीज़ू और कॉमफोर्टोवो। Dlatego TEż poniżej prezentujemy Ci najważniejsze infoacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach कुकीज़, które są wykorzystywane przez nasz Sklep। इनफॉर्मैकजे ते ज़ोस्टाली प्रिज़ीगोटोवेन ज़ यूव्ज़ग्लडेनिएम रोडो, सिज़ली ऑगोलनेगो रोज़पोर्ज़्ज़्ज़ेनिया या ओक्रोनी डैनीच।

व्यवस्थापक डैनीच OSOBOWYCH ("प्रशासक")

PIOTR LENART, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LENART PIOTR PETROPOLIS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6252053246 , nr REGON 241672023, ul. मालोब्द्ज़का 104, 42-500 बेडज़िन।

डेन ओसोबोवे आई प्राइवाटनोŚĆ

जैली ज़मीरज़ास्ज़ ज़ालोज़ी कोंटो उज़्यतकोनिका ओराज़ कोरज़ीस्टाज़ ज़ नास्ज़िच उस्लुग, ज़ोस्तानीज़ पॉप्रोज़ोनी या पोडनी नाम टूइच डैनीच ओसोबोविक।
ट्वोजे डेन प्रेज़ेटवार्ज़ने से प्रेज़ नास वी वस्काज़ानिच पोनिज़ेज सेलाच, ज़्विज़ानीच ज़ फंककजोनोवानिएम स्केलेपु आई wiadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”)।

सेल प्रेज़ेटवारज़ानिया:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • wiadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • विपणन bezpośredni oferowanych usług, inny niż न्यूज़लेटर
 • प्रेज़ेसीłनी न्यूज़लेटर

पॉडस्टावा प्रेज़ेटवारज़ानिया:

 • उमोवा स्प्रज़ेडाज़ी लब डिज़ियानिया पोडेजमोवने और ट्वोजे ज़्दानी, ज़मीरज़ाजेस डो जेज ज़वारसिया (कला। 6 ust। 1 lit। b RODO)
 • सिस्सी नास ओबोविज़ेक प्रॉनी, एनपी। związany z rachunkowością (कला। 6 ust। 1 लीटर। c RODO)
 • ट्वोजा ज़गोडा विराकोना डब्ल्यू स्केलेपी (कला। 6 ust। 1 लीटर। एक RODO)
 • उमोवा ओ wiadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje danie, zmierzające do jej zawarcia (कला। 6 ust। 1 lit। b RODO)
 • Nasz pawnie uzasadniony इंटरेस, पोलेगाजेसी और प्रेज़ेटवारज़ानिउ डैनीच डब्ल्यू सेलु उस्तालेनिया, डोकोड्ज़ेनिया लब ओब्रोनी इवेंटुअल्निच रोज़्ज़ज़ेज़ (कला। 6 ust। 1 lit। f RODO)
 • Nasz prownie uzasadniony इंटरेस, पोलेगाजसी और प्रोवाडजेनिउ मार्केटिंगु bezpośredniego (कला। 6 ust। 1 lit। f RODO)
 • Nasz prownie uzasadniony इंटर्स पोलेगाजसी और प्रेज़ेटवारज़ानिउ डेन्च डब्ल्यू सेलाच एनालिटीज़नीच और स्टेटिस्टिक्ज़निच (कला। 6 ust। 1 lit। f RODO)
 • Nasz prownie uzasadniony इंटर्स पोलेगाजसी ना बदनिउ सैटिस्फक्जी क्लिएंटो (कला। 6 ust। 1 lit। f RODO)

पोडनी डैनिच:

 • डोब्रोवोलने, एले व नीकटोरीच प्रिज़ीपैडकच मोज़े बाय कोनीक्ज़ने डो ज़ावार्सिया उमोवी।

स्कुटेक निपोडानिया डैनीच:

W zależności od celu, w जाकिम डेन सो पोडावने:

 • Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • ब्रैक मोżलिवोśसी डोकोनानिया ज़ाकुपोव डब्ल्यू स्केलेपी
 • brak możliwości otrzymywania infomacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia ज़गोडी:

 • w każdej chwili

प्रेज़ेटवार्ज़नी डेन्च डो मोमेंटु कॉफ़निशिया प्रेज़ेज़ सिबी ज़गोडी पॉज़ोस्टाजे ज़्गोडने ज़ प्रवेम।

OKRES PRZETWARZANIA

ट्वोजे डेन बेड्ज़िमी प्रेज़ेटवार्ज़, टाइल्को प्रेज़ेज़ ओकेरेस, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do speedu, w którym:

 • प्रेज़ेस्टेनी सिज़्य ना नास ओबोविज़ेक प्रॉनी, ज़ोबोविज़्ज़ुसी नास डो प्रेज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच
 • उस्तानी मोस्लिवोść उस्तालानिया, डोकोड्ज़ेनिया लुब ओब्रोनी इवेंटुअलनिच रोज़्ज़ज़ेज़ ज़्विज़ानिच ज़ उमोव ज़ावार्ट, प्रेज़ेज़ स्केलेप प्रेज़्ज़ स्ट्रॉनी
 • कॉफ़नीज़ ज़गोडी और प्रेज़ेटवार्ज़नी डैनीच, जेली टू ओना बायłए जेगो पॉडस्टाą
 • ज़ोस्तानी प्रिज़ीजेटी ट्वोज स्प्रज़ेसीव वोबेक प्रज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच ओसोबोविक - डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु जीडी पॉडस्टाव प्रज़ेटवारज़ानिया ट्वोइच डैनीच बायł uzasadniony मार्केटिंग इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटा ल्यूब ग्डी डेन बायज़ी प्रेज़ेटवार्ज़नी प्रेज़ेटवार्ज़ी

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej।

BEZPIECZE (STWO DANYCH)

प्रेज़ेटवार्ज़ैजिक टूजे डेन ओसोबोवे स्टोसुजेमी श्रोडकी ऑर्गेनाइज़ेशन और टेक्निक्ज़ने ज़गोडने ज़ेड वेस्सीविमी प्रिज़ेपिसामी प्रावा, डब्ल्यू टायम स्टोसुजेमी स्ज़ीफ्रोवानी पॉज़्ज़ेनिया ज़ा पोमोक सर्टिफ़िकातु एसएसएल।

दो उप्रावनिआ

प्रिज़िस्लुगुजे सीआई प्रावो दानिया:

 • दोस्तोपु दो टूइच डैनीच ओसोबोविक,
 • इच स्प्रोस्टोवानिया,
 • usunięcia,
 • ओग्रानिकजेनिया प्रेज़ेटवारज़ानिया,
 • एडनिया प्रेजेनिसिया डैनिच डो इननेगो एडमिनिस्ट्रेटा,

एक टेक:

 • विन्सिएनिया डब्ल्यू डोवोल्निम मोमेन्सी स्प्रज़ेसीवु वोबेक प्रज़ेटवारज़ानिया टूइच डैनीच:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 यू.टी. 1 लीटर f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przezadmina),
  • jeżeli dan osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim।

स्कोन्तकतुज सिę ज़ नामी, जेस्ली चेसेज़ स्कोर्ज़ीस्टां ज़े स्वोइच प्राव।

जेस्लि उज़्नाज़, से ट्वोजे डेन से प्रेज़टवार्ज़ने निज़गोडनी ज़ प्रावेम, मोज़ेज़ ज़्लॉज़ी स्कार्ग डो ऑर्गनु नादज़ोर्कज़ेगो।

सियास्टेकज़का

नास्ज़ स्केलेप, जेक विक्स्ज़ो विट्रीन इंटरनेटोविच, कोरज़िस्टा ज़ेड टीज़डब्ल्यू। प्लिको कुकीज (सियास्टेकजेक)। प्लिकी ते:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd।)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • नी पॉवोडुज ज़मियन डब्ल्यू उस्तावीनियाच ट्वोजेगो उर्ज़्ज़्ज़ेनिया

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć प्लिकी कुकीज़
 • blokować wykorzystanie plików कुकीज़ w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • ज़ापामिस्त्यवानिया इनफार्माकजी ओ टूजेज सेसजी
 • statystycznym
 • मार्केटिंगोविम
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami कुकीज, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki। Z सूचना और दस विषय możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce। पोनाड्टो ओडपोविडीनी वस्काज़ोवकी ज़्नज्डज़ीज़ और नास्तुपुजसीच पोडस्ट्रॉनच, डब्ल्यू ज़ेलेज़्नोस्सी ओड प्रेज़ेग्लडार्की, केटोरेज उज़्यवास:

Więcej infoacji या ciasteczkach znajdziesz wविकिपीडिया.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje डेन। Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • हर्टोनिया
 • दोस्ताना
 • बिउरो केएसआईęगोवे
 • Hostodawca
 • दोस्तो ओप्रोग्रामोवानिया उसतवियाजेसीगो प्रोवाडजेनी डेज़ियालनोसी (एनपी। ओप्रोग्रामोवानी केएसआईगोवे)
 • podmiot zapewniający नाम wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie Organy publiczne w zakresie, w जाकिम एडमिनिस्ट्रेटर जेस्ट zobowiązany do udostępnienia im danych

कोंटकट जेड प्रशासक

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz ना पता ई-मेल:
biuro@petropolis.com.pl

यूपी
शॉप व्यू मोड में है
साइट का पूरा संस्करण देखें
इंटरनेट प्रेमी Shoper.pl