iplauction2022date

मुद्रा चुनें:
शिकायतों

Zwroty और reklamacje

ओडस्टेपिएनी ओड उमोवी

 

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ciप्रावो डो ओडस्टेपिएनिया ओड ज़वारतेज ना ओडलेगॉść उमोवी.

ओड उमोवी मोज़ेज़ ओडस्टीपिक, स्केदाजिक नमःoświadczenie o odstąpieniu od umowy एन.पी. poprzez wiadomość ई-मेल przesłaną ना पता:biuro@petropolis.com.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na पते: एलेजा ह्यूगोना कोस्टाजा 73/3, 42-500 बेड्ज़िन, जेदनाक नी पॉज़्नीज नीस डब्ल्यू टर्मिनी 14 डीएनआई ओड डीनिया, डब्ल्यू केटोरीम ओडस्टेपिस ओड उमोवी।

ओड umowy możesz odstąpić w टर्मिनी14 डीएनआई.

इस प्रकार:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności -ओडी ओब्जेसिया रेज़ेज़ी डब्ल्यू पोसियाडानी प्रेज़ सीबीलुब वस्काज़ान प्रेज़ेज़ सीबी ऑसोब ट्रज़ेसी इन इन नीस प्रेज़ेवोनिक,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

डू ज़ाचोवानिया टर्मिनु विस्टार्ज़ी वायस्लानी ओज़्वियाडज़ेनिया प्रेज़ेड जेगो अपływem।

oodnak przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w Termini 14 dni od dnia o.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności odtego.

पामिस्ताज, से प्रावो ओडस्टेपिएनिया ओड उमोवी ज़वारतेज ना ओडलेग्लॉज़ नी प्रिज़ीस्लुगुजे कॉन्सुमेंटोवी एम.इन। डब्ल्यू ओडनिसिएनिउ डो उमोवी:

 • w której przedmiotem wiadczenia jestरेज़ेक नीप्रेफैब्रीकोवाना, वाईप्रोडुकोवाना वेडलुग स्पेसिफिकैकजी कॉन्सुमेंटाएलयूबीsłużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem wiadczenia jestरेज़ेक उलेगाजेका स्ज़ीबकिमू ज़ेप्सुसियुलब माजिका क्रोटकी टर्मिन प्रेज़ीदत्नोśसी डो उज़्यसिया,
 • w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którejपो ओटवार्सियू ओपाकोवानिया नी मोग्ना ज़्वोर्सी ज़े डब्लूज़ग्लडु ना ओक्रोन्ज़ ज़्ड्रोविया लुब ज़े डब्लूज़ग्लडो हिजीनिकज़्निच, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem wiadczenia sąनागरानिया डविल्कोवे लब विज़ुल्ने एल्बो प्रोग्रामी कॉम्प्यूटरोव डोस्टारज़ने डब्ल्यू ज़ापीज़ेटोवनिम ओपकोवनिउ, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, जेसेली स्पेनी wiadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę prowo o o.

Szczegółowe infoacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży।

रेक्लामैकजे

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię। जवाब ई-मेल:biuro@petropolis.com.pllub drogą pocztową na adres aleja Hugona Kołłątaja 73/3, 42-500 Bdzin .

जेस्ली नी जेस्टेल कोन्सुमेंटम, ओडपोवियाडामी वोबेक सिबी टायल्को डो वायसोकोस्सी ज़ोलोनगो प्रेज़्ज़ सिबी ज़ामोविएनिया, डब्ल्यू सिग्गू रोकू ओड विडानिया टोवारू। पोनिस्ज़े पोस्टानोविएनिया माजू ज़स्तोसोवानी डो कॉन्सुमेंटो।

Reklamowany towar należy wysłać na एड्रेस: ​​एलेजा ह्यूगोना कोस्टाजा 73/3, 42-500 बेडज़िन

W związku z wadą możesz dać:

 • विमियानी रेज़ेज़ी ना वोलन ओड वाड,
 • उसुनिशिया वेडी,

lub złożyć oświadczenie o:

 • ओब्निसेनिउ सेनी,
 • odstąpieniu od umowy - w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możeszज़्ग्लॉसीć डब्ल्यू सिąगु रोकू ओड ज़ौवासेनिया वाडी, एले ज़ास ना ज़्लॉज़नी रेक्लामैकजी नी मोज़े सिę ज़ाकोńज़ीć प्रेज़ेड अपływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy।

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

इस जानकारी को फिर से शुरू करें और इसे नियमित करें.

यूपी
शॉप व्यू मोड में है
साइट का पूरा संस्करण देखें
इंटरनेट प्रेमी Shoper.pl